Quý khách vui lòng cập nhật trình duyệt mới nhất (phiên bản IE 10) hoặc dùng trinh duyệt chrome hay firefox truy cập Website tâp đoàn FPT.
Xin cảm ơn quý khách!

Doanh thu 2016

40.545

tỷ đồng

Giá trị vốn hóa

19.197

tỷ đồng

Quy mô nhân sự

28.397

người

Hiện diện tại

19

quốc gia

03

lĩnh vực

kinh doanh

cốt lõi

Chúng tôi cung cấp giải pháp CNTT
tổng thể bao gồm

Hạ tầng - Thiết bị
Phần mềm - Dịch vụ

Làn sóng công nghệ mới & Định hướng của FPT

Chúng tôi luôn chào đón các ứng viên có hoài bão, mong muốn làm việc trong môi trường năng động & sáng tạo

Hãy cùng chúng tôi kiến tạo tương lai