Quý khách vui lòng cập nhật trình duyệt mới nhất (phiên bản IE 10) hoặc dùng trinh duyệt chrome hay firefox truy cập Website tâp đoàn FPT.
Xin cảm ơn quý khách!

Doanh thu 2020

29.830

tỷ VNĐ

Giá trị vốn hóa

63.000+

tỷ VNĐ

Quy mô nhân sự

30.651

người

48

văn phòng
tại nước ngoài

03

lĩnh vực

kinh doanh

cốt lõi

Hạ tầng - Thiết bị
Phần mềm - Dịch vụ

Làn sóng công nghệ mới & Định hướng của FPT

Chúng tôi luôn chào đón các ứng viên có hoài bão, mong muốn làm việc trong môi trường năng động & sáng tạo

Hãy cùng chúng tôi kiến tạo tương lai