Quý khách vui lòng cập nhật trình duyệt mới nhất (phiên bản IE 10) hoặc dùng trinh duyệt chrome hay firefox truy cập Website tâp đoàn FPT.
Xin cảm ơn quý khách!
50 leading brands in Vietnam
50 leading brands in Vietnam
10 Technology Reputation Award 2019
10 Technology Reputation Award 2019
100 largest public companies
100 largest public companies
130 best places to work in Asia
130 best places to work in Asia
10 most value brands in Vietnam
10 most value brands in Vietnam
TOP 500 Profitable Companies
TOP 500 Profitable Companies
The BrandLaureate special edition world award 2017
The BrandLaureate special edition world award 2017
Best Workplace Environment and Best Manpower Planning and Resourcing at Vietnam HR Awards 2016
Best Workplace Environment and Best Manpower Planning and Resourcing at Vietnam HR Awards 2016
The Global Outsourcing 100 List by IAOP
The Global Outsourcing 100 List by IAOP
Asia300 by Nikkei Asian Review
Asia300 by Nikkei Asian Review
Top 10 giải thưởng Sao Vàng Đất Việt do báo Đầu Tư bình chọn
Top 10 giải thưởng Sao Vàng Đất Việt do báo Đầu Tư bình chọn
50 most valuable brands on Vietnam's stock market of 2015 by Brand Finance
50 most valuable brands on Vietnam's stock market of 2015 by Brand Finance
100 best places to work in Vietnam by Anphabe and Nielsen Vietnam
100 best places to work in Vietnam by Anphabe and Nielsen Vietnam
Overall Best Company in Vietnam for Corporate Governance
Overall Best Company in Vietnam for Corporate Governance
12 Sao Khue Awards by Vietnam Software and IT Services Association (VINASA)
12 Sao Khue Awards by Vietnam Software and IT Services Association (VINASA)
2014 Global Telecoms Business Innovation Award
2014 Global Telecoms Business Innovation Award
50 best performing companies by Nhip Cau Dau Tu (Investment Bridge) magazine 
50 best performing companies by Nhip Cau Dau Tu (Investment Bridge) magazine 
50 Best Vietnamese Listed Companies
50 Best Vietnamese Listed Companies
ASEAN 100 by Nikkei Asian Review
ASEAN 100 by Nikkei Asian Review
E-Customs (clearance system for public services) won the first prize at 2013's eAsia Awards
E-Customs (clearance system for public services) won the first prize at 2013's eAsia Awards
Top 10 of Vietnamese Gold Star
Top 10 of Vietnamese Gold Star
Net App Partner Program Reseller
Net App Partner Program Reseller
IBM Software Business Partner with best growth
IBM Software Business Partner with best growth
The Global Outsourcing 100 List by IAOP
The Global Outsourcing 100 List by IAOP
SAP Customer & Partner Awards
SAP Customer & Partner Awards
Oracle Platinum Partner
Oracle Platinum Partner
4 Cisco awards: The best meet of customers' requirements , the best service, the best system integration service, the best technology partner
4 Cisco awards: The best meet of customers' requirements , the best service, the best system integration service, the best technology partner
Top 10 Vietnam Gold Star Award
Top 10 Vietnam Gold Star Award
The First-class Labor Medal in 2003
The First-class Labor Medal in 2003
Asia300 by Nikkei Asian Review
Asia300 by Nikkei Asian Review
100 largest public companies
100 largest public companies
10 Technology Reputation Award 2019
10 Technology Reputation Award 2019
50 leading brands in Vietnam
50 leading brands in Vietnam
50 Best Vietnamese Listed Companies
50 Best Vietnamese Listed Companies
10 most value brands in Vietnam
10 most value brands in Vietnam
Top 40 Most Valuable Brands in Vietnam
Top 40 Most Valuable Brands in Vietnam
Top 50 Best Listed Companies in Vietnam
Top 50 Best Listed Companies in Vietnam
130 best places to work in Asia
130 best places to work in Asia
Asia300 by Nikkei Asian Review
Asia300 by Nikkei Asian Review
The Global Outsourcing 100 List by IAOP
The Global Outsourcing 100 List by IAOP
The BrandLaureate special edition world award 2017
The BrandLaureate special edition world award 2017
TOP 500 Profitable Companies
TOP 500 Profitable Companies
Top 40 Most Valuable Brands in Vietnam
Top 40 Most Valuable Brands in Vietnam
50 Best Vietnamese Listed Companies
50 Best Vietnamese Listed Companies
Digital Transformer of the year by IDC
Digital Transformer of the year by IDC
Asia300 by Nikkei Asian Review
Asia300 by Nikkei Asian Review
The Global Outsourcing 100 List by IAOP
The Global Outsourcing 100 List by IAOP
Vietnam's 40 most valuable company brands by Brand Finance
Vietnam's 40 most valuable company brands by Brand Finance
Vietnam's 50 best performing companies
Vietnam's 50 best performing companies
50 Best Vietnamese Listed Companies
50 Best Vietnamese Listed Companies
Ideal Employer by Universum
Ideal Employer by Universum
Best Workplace Environment and Best Manpower Planning and Resourcing at Vietnam HR Awards 2016
Best Workplace Environment and Best Manpower Planning and Resourcing at Vietnam HR Awards 2016
Asia300 by Nikkei Asian Review
Asia300 by Nikkei Asian Review
The Global Outsourcing 100 List by IAOP
The Global Outsourcing 100 List by IAOP
Overall Best Company in Vietnam for Corporate Governance
Overall Best Company in Vietnam for Corporate Governance
100 best places to work in Vietnam by Anphabe and Nielsen Vietnam
100 best places to work in Vietnam by Anphabe and Nielsen Vietnam
50 most valuable brands on Vietnam's stock market of 2015 by Brand Finance
50 most valuable brands on Vietnam's stock market of 2015 by Brand Finance
50 Best Vietnamese Listed Companies
50 Best Vietnamese Listed Companies
Top 10 giải thưởng Sao Vàng Đất Việt do báo Đầu Tư bình chọn
Top 10 giải thưởng Sao Vàng Đất Việt do báo Đầu Tư bình chọn
FPT University becomes the only one in Vietnam to attain 5 stars (maximum star level) for 4 criteria including Teaching, Employability, Facilities, and Social Responsibility.
FPT University becomes the only one in Vietnam to attain 5 stars (maximum star level) for 4 criteria including Teaching, Employability, Facilities, and Social Responsibility.
ASEAN 100 by Nikkei Asian Review
ASEAN 100 by Nikkei Asian Review
The Global Outsourcing 100 List by IAOP
The Global Outsourcing 100 List by IAOP
100 best places to work in Vietnam by Anphabe and Nielsen Vietnam
100 best places to work in Vietnam by Anphabe and Nielsen Vietnam
Best Workplace Environment and Best Manpower Planning and Resourcing at Vietnam HR Awards 2014
Best Workplace Environment and Best Manpower Planning and Resourcing at Vietnam HR Awards 2014
50 Best Vietnamese Listed Companies
50 Best Vietnamese Listed Companies
50 best performing companies by Nhip Cau Dau Tu (Investment Bridge) magazine 
50 best performing companies by Nhip Cau Dau Tu (Investment Bridge) magazine 
2014 Global Telecoms Business Innovation Award
2014 Global Telecoms Business Innovation Award
12 Sao Khue Awards by Vietnam Software and IT Services Association (VINASA)
12 Sao Khue Awards by Vietnam Software and IT Services Association (VINASA)
Top 10 of Vietnamese Gold Star
Top 10 of Vietnamese Gold Star
50 best performing companies by Nhip Cau Dau Tu (Investment Bridge) magazine 
50 best performing companies by Nhip Cau Dau Tu (Investment Bridge) magazine 
100 best places to work in Vietnam by Anphabe and Nielsen Vietnam
100 best places to work in Vietnam by Anphabe and Nielsen Vietnam
E-Customs (clearance system for public services) won the first prize at 2013's eAsia Awards
E-Customs (clearance system for public services) won the first prize at 2013's eAsia Awards
9 Sao Khue Awards by Vietnam Software and IT Services Association (VINASA)
9 Sao Khue Awards by Vietnam Software and IT Services Association (VINASA)
The Global Outsourcing 100 List by IAOP
The Global Outsourcing 100 List by IAOP
IBM Software Business Partner with best growth
IBM Software Business Partner with best growth
Net App Partner Program Reseller
Net App Partner Program Reseller
8 Sao Khue Awards by Vietnam Software and IT Services Association (VINASA)
8 Sao Khue Awards by Vietnam Software and IT Services Association (VINASA)
50 best performing companies by Nhip Cau Dau Tu (Investment Bridge) magazine 
50 best performing companies by Nhip Cau Dau Tu (Investment Bridge) magazine 
4 Cisco awards: The best meet of customers' requirements , the best service, the best system integration service, the best technology partner
4 Cisco awards: The best meet of customers' requirements , the best service, the best system integration service, the best technology partner
Oracle Platinum Partner
Oracle Platinum Partner
SAP Customer & Partner Awards
SAP Customer & Partner Awards
5 Sao Khue Awards by Vietnam Software and IT Services Association (VINASA)
5 Sao Khue Awards by Vietnam Software and IT Services Association (VINASA)
Top 10 of Vietnamese Gold Star
Top 10 of Vietnamese Gold Star
Ranked second among 500 largest private enterprises
Ranked second among 500 largest private enterprises
5 prizes of Vietnam ICT Awards
5 prizes of Vietnam ICT Awards
4 Sao Khue Awards by Vietnam Software and IT Services Association (VINASA)
4 Sao Khue Awards by Vietnam Software and IT Services Association (VINASA)
Top 10 of Vietnamese Gold Star
Top 10 of Vietnamese Gold Star
Đứng đầu danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
Đứng đầu danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
5 prizes of Vietnam ICT Awards
5 prizes of Vietnam ICT Awards
6 Sao Khue Awards by Vietnam Software and IT Services Association (VINASA)
6 Sao Khue Awards by Vietnam Software and IT Services Association (VINASA)
Giải “Top Country Partner Award” do SAP trao tặng
Giải “Top Country Partner Award” do SAP trao tặng
Đứng đầu danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
Đứng đầu danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
Top 10 Vietnam Gold Star Award
Top 10 Vietnam Gold Star Award
2 Giải thưởng Sao Khuê của Hiệp hội phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam
2 Giải thưởng Sao Khuê của Hiệp hội phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam
5 giải thưởng Vietnam ICT Awards của Bộ TT-TT
5 giải thưởng Vietnam ICT Awards của Bộ TT-TT
Đối tác Doanh nghiệp xuất sắc nhất năm của Cisco tại khu vực Châu Á
Đối tác Doanh nghiệp xuất sắc nhất năm của Cisco tại khu vực Châu Á
Giải thưởng Sao Khuê của Hiệp hội phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam
Giải thưởng Sao Khuê của Hiệp hội phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam
Giải thưởng Sao vàng đất Việt 2006 cho thương hiệu FPT Elead do báo Đầu Tư bình chọn
Giải thưởng Sao vàng đất Việt 2006 cho thương hiệu FPT Elead do báo Đầu Tư bình chọn
5 Giải thưởng Sao Khuê của Hiệp hội phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam
5 Giải thưởng Sao Khuê của Hiệp hội phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam
4 Giải thưởng Sao Khuê của Hiệp hội phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam
4 Giải thưởng Sao Khuê của Hiệp hội phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam
Top 10 giải thưởng Sao Vàng Đất Việt do báo Đầu Tư bình chọn
Top 10 giải thưởng Sao Vàng Đất Việt do báo Đầu Tư bình chọn
10 giải thưởng tại Vietnam Computerworld Expo
10 giải thưởng tại Vietnam Computerworld Expo
Giải thưởng duy nhất cho nhà tích hợp hệ thống tốt nhất
Giải thưởng duy nhất cho nhà tích hợp hệ thống tốt nhất
Top 10 giải thưởng Sao Vàng Đất Việt do báo Đầu Tư bình chọn
Top 10 giải thưởng Sao Vàng Đất Việt do báo Đầu Tư bình chọn
4 giải thưởng tại Vietnam Computerworld Expo
4 giải thưởng tại Vietnam Computerworld Expo
The First-class Labor Medal in 2003
The First-class Labor Medal in 2003
Giải thưởng Sao Khuê của Hiệp hội phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam
Giải thưởng Sao Khuê của Hiệp hội phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam
Top 10 giải thưởng Sao Vàng Đất Việt do báo Đầu Tư bình chọn
Top 10 giải thưởng Sao Vàng Đất Việt do báo Đầu Tư bình chọn
7 giải thưởng tại Vietnam Computerworld Expo
7 giải thưởng tại Vietnam Computerworld Expo
Công ty Tin học uy tín nhất Việt Nam do tạp chí PC World bình chọn
Công ty Tin học uy tín nhất Việt Nam do tạp chí PC World bình chọn
Công ty Tin học uy tín nhất Việt Nam do tạp chí PC World bình chọn
Công ty Tin học uy tín nhất Việt Nam do tạp chí PC World bình chọn
Công ty Tin học uy tín nhất Việt Nam do tạp chí PC World bình chọn
Công ty Tin học uy tín nhất Việt Nam do tạp chí PC World bình chọn
4 Huy chương Vàng tại Vietnam Computerworld Expo
4 Huy chương Vàng tại Vietnam Computerworld Expo
Công ty Tin học uy tín nhất Việt Nam do tạp chí PC World bình chọn
Công ty Tin học uy tín nhất Việt Nam do tạp chí PC World bình chọn
Phần mềm Smartbank cho các Ngân hàng Thương mại, giành Huy chương Vàng tại Vietnam Computerworld Expo
Phần mềm Smartbank cho các Ngân hàng Thương mại, giành Huy chương Vàng tại Vietnam Computerworld Expo
Công ty Tin học uy tín nhất Việt Nam do tạp chí PC World bình chọn
Công ty Tin học uy tín nhất Việt Nam do tạp chí PC World bình chọn