Quý khách vui lòng cập nhật trình duyệt mới nhất (phiên bản IE 10) hoặc dùng trinh duyệt chrome hay firefox truy cập Website tâp đoàn FPT.
Xin cảm ơn quý khách!

Tập trung vào công nghệ, tỷ suất lợi nhuận của FPT sẽ tăng gấp đôi, đạt 16%

Ngày 05/04/2018

Hà Nội, ngày 5/4/2018 – Tại khách sạn Deawoo Hà Nội, Đại hội đồng Cổ đông thường niên FPT năm 2018 đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 với doanh thu dự kiến đạt 21.900 tỷ đồng, tăng 11% so với doanh thu cùng kỳ (không bao gồm lĩnh vực Phân phối và Bán lẻ). Lợi nhuận dự kiến đạt 3.484 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ (bao gồm lợi nhuận tại các công ty liên kết theo tỷ lệ sở hữu và loại trừ khoản lợi nhuận từ thoái vốn trong lĩnh vực Phân phối và Bán lẻ). 

Sau khi hoàn tất giảm tỷ lệ sở hữu trong lĩnh vực Phân phối và Bán lẻ, bức tranh tài chính năm 2018 của FPT sẽ thay đổi với việc doanh thu chỉ còn đến từ các lĩnh vực Công nghệ, Viễn thông và Giáo dục đào tạo. Đây cũng là những lĩnh vực có tỷ suất lợi nhuận cao nên tỷ suất lợi nhuận của toàn Tập đoàn trong năm 2018 dự kiến sẽ đạt 16%, tăng gấp 2 lần so với năm 2017. Trong đó, khối Công nghệ sẽ là động lực tăng trưởng chính với doanh thu và lợi nhuận dự kiến đạt 12.149 tỷ đồng và 1.460 tỷ đồng, tăng trưởng 10% và 29% so với cùng kỳ, chiếm 55% tổng doanh thu và 42% tổng lợi nhuận của toàn Tập đoàn.

 

Một trong những mảng đóng góp quan trọng vào tăng trưởng chung của khối Công nghệ là cung cấp dịch vụ, giải pháp chuyển đổi số. Năm 2017, tốc độ tăng trưởng doanh thu “Chuyển đổi số” của FPT cao gấp 6 lần tốc độ tăng trưởng doanh thu của toàn Tập đoàn, đạt trên 50% và chiếm 21% tổng doanh thu của khối Công nghệ.

ĐHĐCĐ FPT năm 2018 đã thông qua tỷ lệ cổ tức cho cổ đông năm 2017 là 40%, trong đó cổ tức bằng tiền mặt là 25% (2.500 đồng/cổ phiếu) và 15% bằng cổ phiếu. Cụ thể, cổ tức bằng tiền mặt đã được Tập đoàn tạm ứng 10% trong năm 2017, 15% cổ tức còn lại bằng tiền mặt dự kiến được chi trả trong Quý 2/2018. Ngoài ra, kế hoạch trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% từ nguồn lợi nhuận để lại (cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được nhận thêm 03 cổ phiếu mới) cũng sẽ được thực hiện vào Quý 2/2018.

ĐHCĐ FPT 2018 diễn ra chiều ngày 5/4, tại khách sạn Daewoo Hà Nội trong không khí hào hứng, cởi mở.

Đại hội cũng đã thông qua các báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT); báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS); ngân sách hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2018; danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018; sửa đổi, bổ sung và toàn văn Điều lệ và Quy chế Quản trị công ty phù hợp với quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Kết thúc năm 2017, FPT ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 43.845 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2016. Lợi nhuận trước thuế (LNTT) tăng 41% so với năm trước, đạt 4.255 tỷ đồng. Trong đó, khối Công nghệ đóng góp lần lượt 25% và 27% vào doanh thu và tổng lợi nhuận hợp nhất của toàn Tập đoàn. Doanh thu và lợi nhuận từ thị trưởng nước ngoài tiếp tục tăng trưởng cao, đạt tương ứng 7.199 tỷ đồng, tăng 18% và 1.207 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ.

Năm 2017, FPT cũng ghi nhận những kết quả tích cực từ định hướng đầu tư công nghệ chuyển đổi số như sở hữu nền tảng công nghệ trí tuệ nhân tạo (FPT.AI), trở thành đối tác quan trọng về nền tảng công nghệ IoT của các tập đoàn hàng đầu thế giới như Airbus, Siemen, GE.