Quý khách vui lòng cập nhật trình duyệt mới nhất (phiên bản IE 10) hoặc dùng trinh duyệt chrome hay firefox truy cập Website tâp đoàn FPT.
Xin cảm ơn quý khách!

Giá trị thương hiệu FPT tăng 5 triệu USD

Ngày 04/07/2017

Đây là năm thứ 2 Forbes Việt Nam đưa ra danh sách 40 thương hiệu công ty giá trị nhất. Năm 2017, Top 40 thương hiệu tăng 20% về giá trị so với danh sách công bố năm 2016, với tổng giá trị đạt 5,4 tỷ USD.

FPT hai năm liên tiếp nằm trong Top 10 danh sách 40 thương hiệu công ty giá trị nhất Việt Nam. Theo danh sách năm 2017, giá trị thương hiệu FPT là 176,2 triệu USD, tăng hơn 5 triệu USD so với bảng đánh giá của năm 2016.

Theo Forbes Việt Nam, giá trị của 40 thương hiệu năm nay tăng 20% so với năm ngoái không chỉ do có thêm các doanh nghiệp lớn, có bề dày hoạt động, công khai, minh bạch dữ liệu tài chính mà còn do nỗ lực tự thân của các doanh nghiệp hàng đầu... Các doanh nghiệp đã không ngừng sáng tạo, đổi mới và cố gắng hoàn thiện trong quá trình nền kinh tế Việt Nam hội nhập sâu với kinh tế khu vực và toàn cầu.

Xét về cơ cấu nhóm ngành, nhóm doanh nghiệp hàng tiêu dùng chiếm số lượng áp đảo, xếp sau là tài chính - ngân hàng. Nhóm công nghệ - viễn thông có ba đại diện gồm Viettel (849,6 triệu USD), FPT (176,2 triệu USD) và VNG (36,5 triệu USD).

Forbes Việt Nam thực hiện danh sách này theo phương pháp đánh giá của Forbes toàn cầu, tính toán vai trò đóng góp của thương hiệu vào hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Những thương hiệu giá trị nhất là thương hiệu đạt mức doanh thu lớn trong các ngành mà thương hiệu đóng vai trò chủ đạo.

Sau khi lập danh sách sơ bộ hơn 80 doanh nghiệp có thương hiệu, Forbes Việt Nam với sự hỗ trợ của Chứng khoán Bản Việt, tính toán thu nhập trước thuế và lãi vay, sau đó xác định giá trị đóng góp của tài sản vô hình. Việc thu thập số liệu của doanh nghiệp dựa trên báo cáo tài chính của các công ty, dữ liệu trên thị trường chứng khoán. Một số công ty chưa niêm yết đồng ý cung cấp dữ liệu tài chính để tạp chí này tính toán.

Theo báo cáo mới nhất, kết thúc 5 tháng đầu năm 2017, FPT ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 16.366 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2016, đạt 103% kế hoạch lũy kế 5 tháng. Lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 1.166 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ, tương đương 107% kế hoạch lũy kế. Lợi nhuận sau thuế đạt 977 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ.