Quý khách vui lòng cập nhật trình duyệt mới nhất (phiên bản IE 10) hoặc dùng trinh duyệt chrome hay firefox truy cập Website tâp đoàn FPT.
Xin cảm ơn quý khách!

FPT IS ký hai hợp đồng với Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia

Ngày 03/01/2017

FPT IS  sẽ xây dựng phần mềm Hệ thống thông tin giám sát thị trường tài chính và triển khai chuyển đổi dữ liệu từ hệ thống cũ sang hệ thống mới cho Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia.

Đồng thời, FPT IS cũng là đơn vị thực hiện hợp đồng “Mua sắm triển khai hệ thống máy chủ và cơ sở dữ liệu” cho Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia.

Lợi thế của FPT IS khi triển khai dự án này là sở hữu đội ngũ chuyên gia trong các lĩnh vực: Nghiệp vụ, hạ tầng, quản trị, đáp ứng yêu cầu chặt chẽ từ khách hàng. Trước đó, FPT IS cũng có kinh nghiệm xây dựng và triển khai các hệ thống tương tự tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia (National Financial Supervisory Commission - NFSC/www.nfsc.gov.vn) là cơ quan có chức năng tham mưu, tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ Việt Nam trong điều phối hoạt động giám sát thị trường tài chính quốc gia (ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm); giúp Thủ tướng giám sát chung thị trường tài chính quốc gia. Ủy ban được thành lập ngày 3/3/2008 theo quyết định của Thủ tướng.