Quý khách vui lòng cập nhật trình duyệt mới nhất (phiên bản IE 10) hoặc dùng trinh duyệt chrome hay firefox truy cập Website tâp đoàn FPT.
Xin cảm ơn quý khách!

FPT đào tạo chuyển đổi số cho GENCO3

Ngày 14/04/2021

Tổng Công ty Cổ phần Phát điện 3 - GENCO3 và FPT IS (Công ty thành viên của Tập đoàn FPT) đã ký thành công hợp đồng “Đào tạo dịch vụ Chuyển đổi số” với các nội dung đào tạo thiết thực liên quan đến Chuyển đổi số.

Hợp đồng đào tạo chuyển đổi số này phần nào đã thể hiện sự quyết tâm của Ban lãnh đạo GENCO3 trong việc nâng cao nhận thức về chuyển đối số cho các cán bộ trong công ty. Chương trình nằm trong lộ trình chuyển đổi số của GENCO3, hướng tới mục tiêu Tổng Công ty này sẽ cơ bản hoàn thành chuyển đổi số vào năm 2022 và hoàn thiện tới năm 2025.

Đối tượng tham gia đào tạo là Ban lãnh đạo Tổng công ty, Trưởng ban chức năng, các cán bộ quản lý cấp trung, chuyên gia, kỹ sư của GENCO3 với tổng cộng 150 người. Các học viên sẽ tham dự cả hai hình thức là trực tiếp tại hội trường và đào tạo từ xa tại 10 cầu truyền hình. Đặc biệt, chương trình đào tạo có sự tham gia trực tiếp và chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao nhất GENCO3 là Tổng Giám đốc Lê Văn Danh và Phó tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Trùng Dương.

150 cán bộ quản lý cấp trung, chuyên gia, kỹ sư của GENCO3 tại 10 đầu cầu đã tham gia chương trình đào tạo

Trong khuôn khổ nội dung đào tạo, FPT sẽ chia sẻ những kiến thức cơ bản nhất về chuyển đổi số, như: khái niệm, chuyển đổi số đang diễn ra như thế nào trên thế giới, một số câu chuyện chuyển đổi số thành công và thất bại, phương pháp luận chuyển đổi số FPT – FPT Kaizen cũng như câu chuyện về chính FPT đã chuyển đổi số nội bộ như thế nào và đồng hành cùng Chính phủ/doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số…Nội dung đào tạo cũng sẽ tập trung vào các công nghệ mới phục vụ chuyển đổi số, bao gồm: Trí tuệ nhân tạo (AI), các giải pháp ứng dụng dựa trên nền tảng AI như Voicebot, chatbot, OCR, eKYC; Công nghệ chuỗi khối Blockchain; VMWareCloud, Bảo mật và Chống thất thoát dữ liệu; Dữ liệu lớn Big Data và Khoa học Dữ liệu…

Thông qua những chia sẻ đến từ những chuyên gia FPT, lãnh đạo, cán bộ quản lý, cán bộ của GENCO3 sẽ có nhận thức rõ nét hơn về chuyển đổi số cũng như những việc sẽ phải đồng lòng thực hiện trong thời gian tới. 

GENCO3 đang từng bước, nỗ lực hướng tới chiến lược kinh doanh “Đảm bảo sự hài lòng và tương tác tích cực từ khách hàng thông qua việc cung cấp điện một cách tin cậy, an toàn và hiệu quả đồng thời đồng bộ với các kế hoạch, mục tiêu của GENCO3 và Tập đoàn EVN” và chiến lược chuyển đổi số “Lấy khách hàng làm trung tâm, người lao động làm trung tâm, tài sản làm trung tâm và dữ liệu làm trung tâm” của GENCO3.