Quý khách vui lòng cập nhật trình duyệt mới nhất (phiên bản IE 10) hoặc dùng trinh duyệt chrome hay firefox truy cập Website tâp đoàn FPT.
Xin cảm ơn quý khách!

Xây dựng và triển khai hệ thống thông quan điện tử cho Tổng Cục Hải Quan Việt Nam

 

Trong suốt hơn 8 năm, dự án đã trải qua 4 giai đoạn xây dựng và phát triển đáp ứng yêu cầu ngày một nâng cao và mở rộng của nghiệp vụ xử lý thủ tục Hải quan điện tử (eCustoms), phục vụ hơn 3.000 người sử dụng thường xuyên thuộc Tổng cục Hải quan, 34 Cục Hải quan và hơn 300 chi cục trên phạm vi toàn quốc.

Thông tin về khách hàng

Một số mục tiêu trọng yếu đến năm 2020: 

 

Về một số mục tiêu trọng yếu đến năm 2020:  rộng của nghiệp vụ xử lý thủ tục Hải quan điện tử (eCustoms), phục vụ hơn 3.000 người sử dụng thường xuyên thuộc Tổng cục Hải quan, 34 Cục Hải quan và hơn ác địa bàn trọng điểm; thực hiện việc trao đổi thông tin trước khi hàng đến, thanh toán, quản lý các giấy phép bằng phương thức điện tử…

 

Xây dựng một số mục tiêu trọng yếu đến năm 2020:  rộng của nghiệp vụ xử lý thủ tục Hải quan điện tử (eCustoms), phục vụ hơn 3. chức năng, xử lý hồ sơ hải quan điện tử, manifest điện tử, thanh toán điện tử, giấy phép điện tử; xây dựng cổng thông tin điện tử kết nối, trao đổi thông tin với các cơ quan liên quan, thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia và một cửa khu vực ASEAN.

 

Mục tiêu của dự án

Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Đơn giản hóa thủ tục hải quan cho doanh nghiệp, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa giảm chi phí cho doanh nghiệp.

 

Giải pháp FPT cung cấp

Đối với Tổng cục Hải quan, việc triển khai thành công hệ thống eCustoms đồng nghĩa với việc triển khai thành công thủ tục Hải quan điện tử - nhiệm vụ chính và cốt lõi của ngành Hải quan sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Hải quan thế giới WCO.

 

Hệ thống eCustoms đã đem lại hạ tầng thuận lợi về CNTT cho các doanh nghiệp XNK, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

 

Hệ thống gồm các phân hệ:

  • Phân hệ Tiếp nhận và phân luồng tờ khai
  • Phân hệ Kiểm tra chi tiết hồ sơ điện tử
  • Phân hệ Kiểm tra thực tế hàng hóa
  • Phân hệ Tra cứu, báo cáo
  • Phân hệ Quản trị hệ thống