FPT “hiến kế” chuyển đổi số cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày 25/05/2021

Mới đây, tại buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về chuyển đổi số trong lĩnh vực lao động, người có công và An sinh xã hội, FPT đã chủ động đề xuất sơ bộ về chuyển đổi số trong một số lĩnh vực của Bộ như: Hệ thống thông tin An sinh Xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, Giáo dục nghề nghiệp…

Ông Dương Dũng Triều, Chủ tịch FPT IS (Công ty thành viên của FPT) đã có những chia sẻ về vai trò quan trọng của chuyển đổi số không chỉ với các ngành kinh tế, doanh nghiệp mà còn trong quản lý xã hội, nguồn lao động và giáo dục nghề nghiệp. Ông Triều cũng chia sẻ mong muốn của FPT về việc đồng hành với Bộ trong lộ trình chuyển đổi số sắp tới.

Ông Dương Dũng Triều, Chủ tịch FPT IS chia sẻ tại buổi làm việc

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Đào Ngọc Dung cũng khẳng định chuyển đổi số là rất cần thiết và phải triển khai nhanh nếu không muốn bị tụt lại phía sau, nhất là chuyển đổi số trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp. “Giáo dục nghề nghiệp phải đi một bước nhanh gấp nhiều lần so với các lĩnh vực khác của Bộ. Bởi quá trình chuyển đổi số sẽ tác động có tính thay đổi cốt lõi đến hoạt động và đối tượng trực tiếp của giáo dục nghề nghiệp”, ông Dung cho biết.

Từ đó, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng đã yêu cầu các đơn vị bám vào các nhiệm vụ và giải pháp đã được nêu trong Đề án để xác định những nội dung chuyển đổi số của từng lĩnh vực. Bộ trưởng giao nhiệm vụ cho Trung tâm Thông tin phối hợp với các đơn vị xây dựng phương án chuyển đổi số cụ thể với từng lĩnh vực, để lên kế hoạch tổng thể về vấn đề chuyển đổi số của Bộ.

Trước đó, ngày 25/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết chính sách an sinh xã hội đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030.