Số tin hiển thị
FPT Nhật Bản thắng lớn tại Sendai
25/04/2017
FPT Nhật Bản thắng lớn tại Sendai

Dự án dài hơi này không chỉ mang tới một mảng việc cho FPT Nhật Bản mà còn là cơ hội mở ...

Xem thêm
FPT Singapore đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu 45%
27/03/2017
FPT Singapore đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu 45%

Năm 2017, FPT đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu 45% tại Singapore và tiếp tục duy trì mức ...

Xem thêm
FPT dự kiến trả cổ tức 2016 bằng tiền với tỷ lệ 20%
14/03/2017
FPT dự kiến trả cổ tức 2016 bằng tiền với tỷ lệ 20%

Ngày 10/3, HĐQT FPT đã thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 với nhiều ...

Xem thêm