Số tin hiển thị
FPT Singapore đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu 45%
27/03/2017
FPT Singapore đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu 45%

Năm 2017, FPT đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu 45% tại Singapore và tiếp tục duy trì mức ...

Xem thêm
FPT dự kiến trả cổ tức 2016 bằng tiền với tỷ lệ 20%
14/03/2017
FPT dự kiến trả cổ tức 2016 bằng tiền với tỷ lệ 20%

Ngày 10/3, HĐQT FPT đã thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 với nhiều ...

Xem thêm
FPT Software tham gia triển lãm IoT Japan 2017 tại Nhật Bản
08/03/2017
FPT Software tham gia triển lãm IoT Japan 2017 tại Nhật Bản

Với việc tham gia triển lãm IoT Japan 2017 tại Osaka, Nhật Bản, FPT đã có cơ hội mở rộng ...

Xem thêm
JAL Information Technology tặng bằng khen cho FPT Nhật Bản
08/03/2017
JAL Information Technology tặng bằng khen cho FPT Nhật Bản

Việc được JAL Information Technology (JIT) tạo tiền đề để hai bên tiến tới những hợp tác ...

Xem thêm
FPT Retail dự kiến mở mới 100 cửa hàng vào năm 2017
01/03/2017
FPT Retail dự kiến mở mới 100 cửa hàng vào năm 2017

Năm 2017, FPT Retail dự kiến sẽmở mới thêm 100 cửa hàng và đặt kế hoạch tăng trưởng doanh ...

Xem thêm
FPT bổ nhiệm Giám đốc Công nghệ Thông tin mới
24/02/2017
FPT bổ nhiệm Giám đốc Công nghệ Thông tin mới

Trưởng Ban công nghệ thông tin FPT (FIM) Nguyễn Xuân Việt chính thức kiêm nhiệm vị trí ...

Xem thêm