Số tin hiển thị
FPT IS nâng cao năng lực quản trị cho LiOA bằng ERP
07/12/2016
FPT IS nâng cao năng lực quản trị cho LiOA bằng ERP

Hệ thống ERP do FPT IS triển khai sẽ giúp LiOA kiểm soát chặt chẽ tài chính, tăng cường ...

Xem thêm
FPT IS triển khai ERP cho Điện lực TP HCM
07/12/2016
FPT IS triển khai ERP cho Điện lực TP HCM

Hệ thống ERP do FPT IS cung cấp gồm 10 phân hệ, sử dụng tại 21 điểm triển khai của Tổng ...

Xem thêm