Công ty cổ phần FPT (Mã CK: FPT) Cập nhật ngày: 22/10/2021

Giá đóng cửa:

97,4

Thay đổi giá:

-1,1

% Thay đổi giá:

-1,12%

Khối lượng:

2.023.400

Diễn biến Giá cổ phiếu
Từ ngày
Đến ngày
Giá đóng cửa (Nghìn VNĐ)
Khối lượng giao dịch (Cổ phiếu)
1 ngày 5 ngày 1 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm Tất cả
Giá đóng cửa (Nghìn VNĐ) 97
Giá cao nhất (Nghìn VNĐ) 96,1
Giá thấp nhất (Nghìn VNĐ) 96,2
Giá trung bình 50 ngày gần nhất (Nghìn VNĐ) 96,02
Giá trung bình 200 ngày gần nhất (Nghìn VNĐ) 90,69
KLGD bình quân 50 ngày gần nhất (Cổ phiếu) 2.074.511
KLGD bình quân 200 ngày gần nhất (Cổ phiếu) 2.617.185
Giá cao nhất trong 52 tuần (Nghìn VNĐ) 101,5
Giá thấp nhất trong 52 tuần (Nghìn VNĐ) 51,3