Ông

Nguyễn Việt Thắng

Trưởng Ban Kiểm soát

Nguyễn Thị Kim Anh

Nguyễn Thị Kim Anh

Ủy viên Ban Kiểm soát

Nguyễn Khải Hoàn

Ông

Nguyễn Khải Hoàn

Ủy viên Ban Kiểm soát

Ông

Nguyễn Việt Thắng

Trưởng Ban Kiểm soát

ÔNG NGUYỄN VIỆT THẮNG

Năm sinh: 1968

Ngày 31/03/2017, Ông Nguyễn Việt Thắng được bầu vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần FPT nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Quá trình công tác:

 • Từ 2009 - nay, ông là Hiệu phó ĐH FPT kiêm Viện Trưởng Viện quản trị kinh doanh (FSB).
 • Năm 1997: Làm việc tại Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội, ông cũng chính là một trong những đồng sáng lập viên của khoa.
 • Năm 1992 - 1997: Giữ các chức vụ Kế toán trưởng Trung tâm Dịch vụ Tin học, Phó ban Tài chính – Kế toán, Kiểm soát Tài chính FPT, Phó Chủ tịch Công đoàn FPT.
 • Tháng 9/1992: Gia nhập FPT.

Ông Nguyễn Việt Thắng tốt nghiệp ĐH Thương mại năm 1989 và là Tiến sĩ kinh tế ĐH Bulacan, Philippines năm 2014.

 

Nguyễn Thị Kim Anh

Ủy viên Ban Kiểm soát

BÀ NGUYỄN THỊ KIM ANH

Năm sinh: 1983

Ngày 31/03/2017, Bà Nguyễn Thị Kim Anh được bầu vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần FPT nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Quá trình công tác:

 • 2016 đến hiện tại: Chuyên viên Ban Đầu tư, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.
 • 6/2015-11/2016: Phó phòng Đầu tư tài chính - Ban Đầu tư kinh doanh, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.
 • 3/2014-6/2015: Phó phòng Chiến lược - Ban Kế hoạch Tổng hợp, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.
 • 10/2009-3/2014: Chuyên viên Ban Chiến lược, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.
 • 5/2008-9/2009: Chuyên viên Văn phòng Điều hành, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.

Bà Nguyễn Thị Kim Anh tốt nghiệp cử nhân Quan hệ quốc tế, Học viện Quan hệ Quốc tế, và đạt bằng Thạc sỹ Thương mại và Tài chính, Đại học Leeds Metropolitan (Anh).

Ông

Nguyễn Khải Hoàn

Ủy viên Ban Kiểm soát

ÔNG NGUYỄN KHẢI HOÀN

Năm sinh: 1975

Ngày 31/03/2017, Ông Nguyễn Khải Hoàn được bầu vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần FPT nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Quá trình công tác:

 • Từ 2011 - nay, ông được bổ nhiệm là Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính FPT Software.
 • Năm 2005 - 2010, ông đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Tài chính, kiêm Kế toán trưởng FPT Software.
 • Năm 2004  - 2005, ông giữ vị trí Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Phần mềm FPT (FPT Software).
 • Năm 2003, ông gia nhập FPT với vị trí chuyên viên thuộc Ban Tài chính – Kế toán FPT.

Ông Nguyễn Khải Hoàn tốt nghiệp Học viện Tài chính trực thuộc Chính phủ Liên bang Nga năm 1999 và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ kinh tế, chuyên ngành đầu tư tại Viện Kinh tế thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga năm 2003.