BÁO CÁO TÀI CHÍNH MỚI NHẤT
Kết quả
Kinh doanh
7T/2018
Báo cáo
Tài chính
6T2018
Báo cáo
Thường niên
2017
Thông tin cổ phiếu
Tại ngày 17/08/2018
43,5
+0,5 (+1,16%)
Giá trị vốn hóa thị trường
KLNY hiện tại
KLĐLH hiện tại
KLGD bq 30 ngày
17.293

tỷ đồng

397.531.640

Cổ phần

397.449.264

Cổ phần

1.085.846

Cổ phần

Giá thấp nhất 52 tuần
Giá cao nhất 52 tuần
Tỷ lệ sở hữu nước ngoài
P/E
EPS điều chỉnh
39,6
65,5
49%
09,17
4.746
Giá trị vốn hóa thị trường
17.293

tỷ đồng

KLNY hiện tại
397.531.640
KLĐLH hiện tại
397.449.264
KLGD bq 30 ngày
1.085.846
Giá thấp nhất 52 tuần
39,6
Giá cao nhất 52 tuần
65,5
Tỷ lệ sở hữu nước ngoài
49%
P/E
49,45
EPS điều chỉnh
4.746
Thông tin liên hệ
PHẠM DUY HOÀNG NAM (Mr.)
Phòng Quan hệ nhà đầu tư

Tập đoàn FPT

Tầng 14, số 17 phố Duy Tân, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Email: nampdh@fpt.com.vn
Điện thoại: (84) 24 7300 7300
Sổ máy lẻ: 45255