BÁO CÁO TÀI CHÍNH MỚI NHẤT
Kết quả
Kinh doanh
Năm 2019
Báo cáo
Tài chính
QIII/2019
Báo cáo
Thường niên
2018
Thông tin cổ phiếu
Tại ngày 21/01/2020
58
0,0 (0%)
Giá trị vốn hóa thị trường
KLNY hiện tại
KLĐLH hiện tại
KLGD bq 30 ngày
23.057

tỷ đồng

397.531.640

Cổ phần

397.449.264

Cổ phần

1.371.210

Cổ phần

Giá thấp nhất 52 tuần
Giá cao nhất 52 tuần
Tỷ lệ sở hữu nước ngoài
P/E
EPS điều chỉnh
42,4
61,3
49%
12,22
4.746
Giá trị vốn hóa thị trường
23.057

tỷ đồng

KLNY hiện tại
397.531.640
KLĐLH hiện tại
397.449.264
KLGD bq 30 ngày
1.371.210
Giá thấp nhất 52 tuần
42,4
Giá cao nhất 52 tuần
61,3
Tỷ lệ sở hữu nước ngoài
49%
P/E
49,45
EPS điều chỉnh
4.746
Thông tin liên hệ
PHẠM DUY HOÀNG NAM (Mr.)
Phòng Quan hệ nhà đầu tư

Tập đoàn FPT

Tầng 14, số 17 phố Duy Tân, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Email: nampdh@fpt.com.vn
Điện thoại: (84) 24 7300 7300
Sổ máy lẻ: 45255