BÁO CÁO TÀI CHÍNH MỚI NHẤT
Kết quả
Kinh doanh
9T/2020
Báo cáo
Tài chính
QIII/2020
Báo cáo
Thường niên
2019
Thông tin cổ phiếu
Tại ngày 03/12/2020
55,6
-0,1 (-0,18%)
Giá trị vốn hóa thị trường
KLNY hiện tại
KLĐLH hiện tại
KLGD bq 30 ngày
22.103

tỷ đồng

397.531.640

Cổ phần

397.449.264

Cổ phần

2.150.875

Cổ phần

Giá thấp nhất 52 tuần
Giá cao nhất 52 tuần
Tỷ lệ sở hữu nước ngoài
P/E
EPS điều chỉnh
41,1
59,1
49%
11,72
4.746
Giá trị vốn hóa thị trường
22.103

tỷ đồng

KLNY hiện tại
397.531.640
KLĐLH hiện tại
397.449.264
KLGD bq 30 ngày
2.150.875
Giá thấp nhất 52 tuần
41,1
Giá cao nhất 52 tuần
59,1
Tỷ lệ sở hữu nước ngoài
49%
P/E
49,45
EPS điều chỉnh
4.746
Thông tin liên hệ
Phòng Quan hệ nhà đầu tư

Tập đoàn FPT

Tầng 14, số 17 phố Duy Tân, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Email: ir@fpt.com.vn
Điện thoại: (84) 24 7300 7300