BÁO CÁO TÀI CHÍNH MỚI NHẤT
Kết quả
Kinh doanh
9T/2021
Báo cáo
Tài chính
QIII/2021
Báo cáo
Thường niên
2020
Thông tin cổ phiếu
Tại ngày 02/12/2021
97,2
-1,0 (-1,02%)
Giá trị vốn hóa thị trường
KLNY hiện tại
KLĐLH hiện tại
KLGD bq 30 ngày
76.204

tỷ đồng

783.987.486

Cổ phần

783.905.110

Cổ phần

2.122.800

Cổ phần

Giá thấp nhất 52 tuần
Giá cao nhất 52 tuần
Tỷ lệ sở hữu nước ngoài
P/E
EPS điều chỉnh
55,7
101,5
49%
20,48
4.746
Giá trị vốn hóa thị trường
76.204

tỷ đồng

KLNY hiện tại
783.987.486
KLĐLH hiện tại
783.905.110
KLGD bq 30 ngày
2.122.800
Giá thấp nhất 52 tuần
55,7
Giá cao nhất 52 tuần
101,5
Tỷ lệ sở hữu nước ngoài
49%
P/E
49,45
EPS điều chỉnh
4.746
Thông tin liên hệ
Phòng Quan hệ nhà đầu tư

Tập đoàn FPT

Tầng 12, số 10 phố Phạm Văn Bạch, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Email: ir@fpt.com.vn
Điện thoại: +84 24 7300 7300