BÁO CÁO TÀI CHÍNH MỚI NHẤT
Kết quả
Kinh doanh
3T/2021
Báo cáo
Tài chính
QI/2021
Báo cáo
Thường niên
2020
Thông tin cổ phiếu
Tại ngày 07/05/2021
84
+0,5 (+0,60%)
Giá trị vốn hóa thị trường
KLNY hiện tại
KLĐLH hiện tại
KLGD bq 30 ngày
65.855

tỷ đồng

783.987.486

Cổ phần

783.905.110

Cổ phần

2.358.947

Cổ phần

Giá thấp nhất 52 tuần
Giá cao nhất 52 tuần
Tỷ lệ sở hữu nước ngoài
P/E
EPS điều chỉnh
44,9
84,9
49%
17,7
4.746
Giá trị vốn hóa thị trường
65.855

tỷ đồng

KLNY hiện tại
783.987.486
KLĐLH hiện tại
783.905.110
KLGD bq 30 ngày
2.358.947
Giá thấp nhất 52 tuần
44,9
Giá cao nhất 52 tuần
84,9
Tỷ lệ sở hữu nước ngoài
49%
P/E
49,45
EPS điều chỉnh
4.746
Thông tin liên hệ
Phòng Quan hệ nhà đầu tư

Tập đoàn FPT

Tầng 12, số 10 phố Phạm Văn Bạch, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Email: ir@fpt.com.vn
Điện thoại: +84 24 7300 7300