Quý khách vui lòng cập nhật trình duyệt mới nhất (phiên bản IE 10) hoặc dùng trinh duyệt chrome hay firefox truy cập Website tâp đoàn FPT.
Xin cảm ơn quý khách!
Corporate social responsibility
Business activities
FPT-ers at Oversea
FPT Complex
F-Town
Sport & Art
2012 - Present
Telecommunications
F-ville
Traditional days
1997- 2011
Head Quarter
Chim en Award
Technology