Chu Thị Thanh Hà

Chu Thị Thanh Hà
Phó Tổng Giám đốc FPT
 


BÀ CHU THỊ THANH HÀ – PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Năm sinh: 1974

Bà Chu Thị Thanh Hà được bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng Giám đốc Công ty FPT từ ngày 25/3/2011.

Bà gia nhập FPT từ năm 1995. Tham gia Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) từ ngày đầu thành lập, bà có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của FPT Telecom, góp phần đưa FPT Telecom trở thành một trong những công ty viễn thông hàng đầu Việt Nam

Quá trình công tác :

- 2012 đến nay: Chủ tịch HĐQT FPT Retail

- 2012 đến nay: Chủ tịch HĐQT FPT Telecom

- 2011 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty FPT

- 2009 – 2011: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom)

- 2005 - 2009: Phó Tổng Giám đốc FPT Telecom

- 2003 – 2005: Phó Tổng Giám đốc Công ty Truyền thông FPT

- 1999 - 2003: Phó Giám đốc Trung tâm Internet FPT

- 1997 – 1999: Nhân viên kinh doanh, Trung tâm Internet FPT

- 1995: Gia nhập FPT

Bà Chu Thị Thanh Hà tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội năm 1994 và tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Hawaii, Manoa, Hoa Kỳ năm 2006.