Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong được thành lập bởi Công ty Cổ phần FPT cùng với hai tổ chức lớn là Công ty Thông tin Di động VMSTổng Công ty Tái bảo hiểm Quốc gia VINARE.

Ngân hàng Tiên Phong mong muốn trở thành ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu Việt Nam, có nền tảng hoạt động bền vững, tiên phong trong ứng dụng công nghệ để tạo ra cơ hội và điều kiện tốt nhất cho khách hàng, cổ đông và cán bộ nhân viên hiện thực hóa ước mơ về một cuộc sống tài chính hiệu quả, đơn giản.

Tên tiếng Anh: TienPhongBank
Tổng Giám đốc: Đào Trọng Khanh
Nhân sự: 240 người (ở thời điểm 12/2008)
Vốn điều lệ: 1,000,000,000,000 VND
Vốn sở hữu của FPT: 150,000,000,000 VND (15%)
Website: www.tpb.com.vn