Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS) là công ty liên kết của Tập đoàn FPT, được cấp phép thành lập và hoạt động ngày 13/07/2007, với các nghiệp vụ kinh doanh bao gồm: Môi giới chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán; Lưu ký chứng khoán và Bảo lãnh phát hành chứng khoán.

FPTS luôn nỗ lực không ngừng để trở thành một định chế tài chính hùng mạnh, bằng việc xây dựng đội ngũ cán bộ và năng lực công nghệ nhằm mang lại những sản phẩm dịch vụ chất lượng cao nhất cho khách hàng và cuộc sống đầy đủ về vật chất, phong phú về tinh thần cho mọi thành viên.

Tên tiếng Anh: FPT Securities
Chủ tịch Hội đồng quản trị: Nguyễn Thành Nam
Tổng Giám đốc: Nguyễn Điệp Tùng
Nhân sự: 174 người (ở thời điểm 31/12/2009)
Vốn điều lệ: 440,000,000,000 VND
Vốn sở hữu của FPT: 110,000,000,000 VND (25%)
Địa chỉ website công ty: http://www.fpts.com.vn